مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)

.:: یا علی بن موسی الرضا (ع) ::.

استاد محمدی پس از بیان چند حدیث پیرامون علم و آموزش علم به شرح و تفسیر حدیث دوم از کتاب چهل حدیث حضرت امام (ره) پرداختند.
استاد در قسمتی از شرح حدیث ریا فرمودند:
... ریا عبارت است از نشان دادن و به چشم آوردن چیزی؛ امام رحمت الله علیه کارهایی را که انسان به دیگران نشان می دهد به سه دسته تقسیم می کند:
1 / عقاید که به آن آیات محکمة، فقه اکبر، اصول دین و جهان بینی هم گفته می شود جنبه نظری دارد و مجموعه ای از هستها و نیستها را در بر می گیرد.عمل عقل = عقاید
2/ اخلاق که به آن فریضة عادلة ، فقه اوسط، اخلاقیات و ایدئولوژی هم گفته می شود جنبه عملی دارد و مجموعه ای از بایدها و نبایدهاست. عمل قلب = اخلاق
3 / احکام که به آن سنة قائمة ، فقه اصغر، احکام و ایدئولوژی هم گفته می شود جنبه عملی دارد و مجموعه ای از بایدها و نبایدهاست. عمل بدن = احکام
ریا نشان دادن یکی از این حقایق دینی است. همه دین و همه علم همین سه تاست. گناه هم همین سه نوع است و .....


برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
دکتر قنبری در اولین جلسه این ترم و بیان حوادث تاریخی صدر اسلام به سرگذشت ابوذر ، یار وفادار پیامبر اکرم(ص) پرداختند:


برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
استاد محمدی در آغاز کتاب جلد ششم به تبیین نکات سوره نوحپرداختند:
اولین پیامبری که دارای شریعت بود حضرت نوح (ع) بود که دوران شریعتش بالغ بر 950 سال بوده است .یکی از دستورات مهم حضرت نوح (ع) پرستش و بندگی خداوند است اما عبودیت چیست و فرق عبادت و عبودیت چیست؟ عبودیت اظهار خضوع و فوتنی در برابر مولاست. عبادت هم همان خضوع در برابر مولاست ولی فرقش در عمق خضوع و فروتنی است در عبادت بنده اوج می گیرد مثلاً وقتی در رکوع و سجده اظهار تذلل و فروتنی می کنیم، عبادت کرده ایم. سجده اوج فروتنی در برابر خداست....


برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
استاد صدر الدینی در اخرین جلسه برگزاری این کلاس در ترم جاری ؛ ضمن تدریس درس 16 و بیان اوصاف برادر دینی بیان نمودند:
بیان مشکلات و ناراحتیها برای دیگران نشانگر ضعف است ، "یعنی من مرد این میدان و حل مشکل نیستم" ولی بعد از برطرف شدن ، بیان آن برای تجربه آموزی و راهنمایی دیگران اشکال ندارد .
انتقال دردها به دیگران باعث ناراحتی دوستان و شادی دشمنان می شود....


برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
در آخرین جلسه تفسیر خطبه غرّاء استاد محمدی؛

برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
در آخرین جلسه اخلاق ترم جاری ؛


برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
... آنچه در واقعه تبوک رخ داد را می توان در ماجرای حذف امام جمعه تهران توسط اهل فتنه و به راه انداختن موج رسانه نداشتن ایشان دید. اهل فتنه قصد حذف ایشان را داشتند ولی اراده خداوند و طهارت و پاکی امام و ایشان باعث شد امر وصایت ایشان ( مقام معظم رهبری) به اثبات رسید .
اهل فتنه آن روز مرادی داشتند ولی خدا اراده ی دیگری داشت . البته باید توجه داشت که اینها قیاس نفس به نفس نیست . ما نباید امام یا مقام معظم رهبری را با امیرالمؤمنین یا پیامبر قیاس کنیم . این قیاس باطل است . هر قیاسی با اهل بیت و عترت طاهره باطل است ، اما اینها که در زندگی ایمانی هویّت پیدا می کنند ، در این امر حکومت هم همان هستند . شما نمی توانی بگویی اینها در جایگاه حاکمیت اسلامی هستند، اما اختیار دین را ندارند ... این حرف انحرافی است ...


برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
... یکی از مراتب عبادت ، دعاست و در واقع مخّ العبادة است .یعنی جوهر عبادت و رکن رکین عبادت ، خود دعاست .
وقتی صحبت دعا می کنیم ، بخشی از آن بحث اجابت و عدم اجابت است .ولی بحث مهمتر آن، این است که دعا مایهی آرامش روح و روان آدمی است . این گفتگوی با خدا گاهی خیلی بالاتر از آن چیزی است که درخواست آن را دارد ...


برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
... وقتی انسان در حالت احتضار قرار می گیرد ، چهار چهره در برابر او ظاهر می شود .محتضر از اوّلی می پرسد: تو کیستی ؟
_ : من مال و دارایی تو هستم .
_ : می دانی که من خیلی برای بدست آوردن تو زحمت کشیدم ، الان برای من چه کار می کنی ؟
_ : تو فقط به اندازه یک کفن می توانی از من برداری ! بیشتر از این نمی توانی ببری، چون مال متعلق به دنیاست و به برزخ منتقل نمی شود و از این پس تسلط تو بر من تمام است !
_ : از چهره دوّمی سؤال می کند : تو کیستی ؟
_ : من اهل تو هستم ( قوم و خویش و خانواده و ... )
_ : شما که می دانی من چقدر دلسوز شما بودم و برای شما کار کردم ! برای من کاری می توانی بکنی؟
_ : ما تو را تا توی قبر همراهی کرده ، دفن کرده و بر می گردیم !!!

برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
... در روایات داریم که اسلام بر پنج ستون استوار است : نماز - روزه – زکات – حج – ولایت .
پرسیدند : کدام افضل تر است ؟
امام معصوم فرمودند : ولایت؛ چون ولایت کلید اینهاست و آن والی است که دلیل به سوی اینهاست . ولایت کلید نماز است ، بدون ولایت کسی سراغ نماز برود به در بسته زده است الی آخر .
نماز، روزه ، زکات و حج در عالم برزخ وجود دارند ، ولایت از اینها می پرسد : شما کیستید ؟
آنها خود را معرفی کرده می گویند : نمازم – روزه ام – زکاتم – حجم ، ولایت می گوید: هر کدام طرف خودتان را پوشش دهید و هر جا که شما ماندید و کم داشتید ، من هستم ...


برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.

مختصر درباره ای از ما

مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)
مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)

دسته بندی ها

حدیث هفته

حدیث 71

پیامبر اکرم (ص)

أحسَنُ النّاسِ أیمانا أحسَنُهُم خُلُقا وألطَفُهُم بِأَهلِهِ، وأنا ألطَفُکُم بِأَهلی.

نیک ایمان ترینِ مردمان ، کسى است که خوش اخلاق ترینِ آنها باشد و با خانواده اش مهربان تر باشد ، و من ، مهربان ترین شما با خانواده ام هستم .

عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج ٢

بایگانی