مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)

.:: یا علی بن موسی الرضا (ع) ::.

امام علی (علیه السلام):
درقرآن است علم به آنچه می آید و خبر از گذشته و چگونگی احوال پیشینیان و دوای درد شما و نظم مابین شما.

نهج البلاغه-خطبه 158

گزیده ای از معارف اسلامی جزء پنجم:
 • برای به وجود آمدن یک جامعه کامل انسانی تفاوتهای روحی وجسمی و به تبع آن تفاوتهای حقوقی انسانها در آن قسمتها یی که طبیعی است ( همچون بافتها ، عضلات و سلولهای گوناگونِ بدنِ انسان) لازمه آفرینش و جهت حفظ نظام زندگی است ، مقتضای حکمت پروردگار و قرین عدالت او است ، یعنی قرار دادن هر چیز در محل مناسب ( 32 نساء)
 • مرد را "قِوام" یعنی پاسدار دمِ درِ خیمه گویند. نقش مرد حفاظتی و پاسداری است که صلابت و پایداری می خواهد تا در درگیری با تعارضات تاب بیاورد. دادن حق سرپرستی و قیمومیت به مرد ناشی از وجود عقل معیشتی است نه عقل عبادی ]که در زن ومرد یکسان است[ و ناشی از نیاز به وحدت مدیریت در امور منزل است . نفس اعطای چنین اختیاری وظیفه است نه موجب فضیلت و برتری شأن وکمال شخصیت انسانی و یا سبب امتیاز آنها در جهان دیگر ، که صرفاً بستگی به تقوا و پرهیزگاری دارد.(1)
 • زنان در برابر وظایفی که در خانواده بر عهده دارند دو دسته اند :
دسته اول : صالحان و درستکاران که در برابر نظام خانواده و حقوقی که خداوند برای آنها قائل شده خاضع و متعهدند. لذا مردان موظف به نهایت احترام و حق شناسی نسبت به آنها هستند.
دسته دوم که سرپیچی از وظایف الهی دارند و نشانه های ناسازگاری "نشوز" در آنها دیده می شود و مردان در این مواقع باید ابتدا موعظه داشته باشند. و سپس اقدام به ترک بستر نموده و در انتها تنبیه مطابق احکام فقهی (2)( آیه 34 نساء) واما این نشوز اگر در مردان پدید آمد ، (128 نساء) مانعی ندارد زنان برای حفظ حریم زوجیت از پاره ای از حقوق خود صرف نظر نموده و صلح کنند و بدانند سرچشمه بسیاری از اختلافات حرص و بخل است و اگر هم شکاف و جدایی است بحث حکم و داوری از دو خانواده است که با تصمیم بر اصلاح خداوند یاور آنها در توافق است . ( 35 نساء)
 • اینکه حسنات و سیئات از ناحیه خداوند است اشاره به فاعلیت خداوند نسبت به همه چیزاست. و وقتی می فرماید سیئات از شماست اشاره به فاعلیت انسان و اراده و اختیار اوست . در واقع مجموع دو آیه اثبات مسئله " أمرٌ بین الأمرین" است (78- 79 نساء)
 • هر کس به نحوی موجبات تشویق به کار خیر را در دیگران فراهم کند در آن عمل سهیم و شریک است و هر کس دیگری را دعوت به کار بد یا راهنمایی و تشویق نماید او نیز شریک است . (85 نساء) و اگر مسلمانی به انسان ابراز خیر و محبّتی نمود باید پاسخی بهتر به او داد. (86 نساء) و در کل باید در ادای حقوق اسلامی ، حق خداوند ، حقوق بندگان و آداب معاشرت با آنان و احسان و نیکی نمودن به پدر و مادر ، خویشاوندان ، ایتام ، مستمندان ، همسایگان نزدیک و دور دقیق بود. (36 نساء)
 • یکی از صفات نکوهیده خود ستایی و خویشتن را پاک نشان دادن و فضیلت ساختن برای خود است.(49 نساء)
 • اگر در مجلسی افرادی آیات و احکام الهی را انکار و استهزاء می نمایند ، با آنها ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند زیرا در این صورت شما هم مثل آنها خواهید بود . ( 140 نساء)
 • هر گونه نجوا و سخن در گوشی و ... مذموم و ممنوع است مگر بدین وسیله قصد کمک به دیگران یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم باشد. (114 نساء)
 • کسی که کار بد کرده و به خود ستم کند، سپس طلب آمرزش نماید پذیرفته است (110 نساء) حتی با ترک گناهان کبیره، گناهان کوچکتر بخشیده خواهند شد (31 نساء) اما خداوندی که همه گناهان غیر از شرک را می آمرزد ( 48 نساء) اگر انسانی ایمان آورد سپس کافر شده، بار دیگر مؤمن و سپس کافر شود و بر کفرش بیافزاید هرگز نخواهد بخشید. (137 نساء)
 • درست است که شیطان وعده های دروغین می دهد و با آرزوها انسان را سرگرم می کند (119 نساء) اما نقشه و کید شیطان ضعیف است.(76 نساء)
 • انسان در هر کجا باشد گر چه در کاخهای محکم ، به هر حال مرگ او را در می یابد. (78 نساء)
 • "هر گاه پوستهای تن کافران در قیامت در آتش بریان شود ، پوستهای دیگری به جای آن قرار می دهیم تا کیفر را بچشند" این کلام الهی نشانگر معاد جسمانی است. (56 نساء)
 • دستور به تدبر در قرآن نشانگر قابل درک و فهم بودن آن برای همه بندگان است و عدم تضاد و اختلاف در آن نیز نشانگر حقانیّت و یکی از دلایل اعجاز آن می باشد . (82 نساء)

1)     تفسیر نمونه ، جلد اول ذیل آیه – زن در آینه جمال و جلال " آیة الله جوادی آملی"- مدیریت در اسلام " ولی الله تقی پور فر"
2)     توضیح بیشتر در تفسیر نمونه ، جلد دوم ذیل آیه آمده است.
3)     به بیان امام علی (علیه السلام) در این زمینه در خطبه متقین مراجعه شود.
امام صادق (ع):
به خدا سوگند من کتاب خدا را از اول آن تا آخر آن می دانم. گویا در کف دست من است. در آن است خبر آسمان و خبر زمین و خبرآنچه هست. خداوندفرموده:«نزّلنا علیک القرآن تبیاناً لکل شیءٍ.درآن است بیان هر چیزی.

بحارالانوار- جلد92-صفحه89

گزیده ای از معرف الهی جزء چهارم:

 • بیان نکات معرفتی در باب موضوع انفاق هم چنان ادامه دارد. امر به انفاق از آنچه بیشتر دوست میداریم ، شده است . (92 آل عمران) و اما کسانی که در این امر بخل می ورزند بدانند برای آنان شر است و این مال را در روز قیامت بصورت طوقی به گردنشان می افکنند.(180 آل عمران) و کفار هم بدانند انفاق آنان مورد پذیرش نیست.(117 آل عمران)
 • این آموزه های زیبا به برکت وجود پیامبر (ص) به ما ارسال شده، پس وجودش منتی است بر مؤمنان (164 آل عمران) و اخلاق و سلوک حضرتش هم رحمتی دیگر (159 آل عمران) «مهربان بودن و عدم خشونت در رفتار»
 • لذا قرآن اوصاف متقین را با داشتن چنین الگویی چنین معرفی می کند: انفاق به فقرا در وسعت وتنگدستی ، فرونشاندن خشم و غضب، گذشت از بدی مردم،یادآوری خداوند و توبه از گناهان به درگاه حضرتش و کارهای ناشایسته و یا ظلم به نفس خویش،عدم اصرار بر انجام کار زشت (136-133 آل عمران) با این اوصاف، بدین گونه است که دراین آیات امربه حصول تقوی است «اتقواالله حقَّ تُقاتِهِ» (102 آل عمران) ولی چگونه؟ می فرمایند(1): این جمله در تقدیر است «إن لم تقدروا»، فاتقواالله ما استطعتم (16 تغابن) واگر تقوی همراه صبر شود امداد غیبی الهی و نصرت او حاصل می شود به گونه ای که غلبه برمؤمنین امکان ندارد (160-125 آل عمران) پس می فرماید:اصبروا وصابروا ... (200آل عمران) و شیطان شما را نترساند و مؤمن تنها ترس از خدا دارد.(175 آل عمران)
 • وبدانید هرنفسی شربت مرگ را می چشد. (185 بقره)حتی وجودمقدس نبی اکرم...(144آل عمران)
 • پس باید درهدف گیری نه تنها پاداش دنیوی بلکه پاداش اخروی از اعمال را طلب کنیم هم چون شاکرین (145 آل عمران) کارنیک انجام نشده مورد ستایش نیست و اعمال زشت هم خوشحالی ندارد (188 آل عمران) بدانیم پذیرش توبه تنها برای کسانی است که از روی جهالت فعل بد را انجام داده و زود توبه می کنند. (17نساء) اماکسانی که توبه را درلحظه مرگ قرارداده و یا درحال کفر از دنیا میروند، توبه شان مورد پذیرش الهی نیست.(18نساء)
 • و براین مبنا مسئله امربه معروف ونهی از منکر درکلام الهی وظیفه است و دو مرحله دارد:         1 . مرحله فردی که وظیفه عموم مردم است و شعاع آن محدود به توانایی فرد است «کنتم خیر أمةٍ...» (آل عمران)
2 . مرحله دسته جمعی که همه امت موظفند در پایان دادن به نابسامانیهای اجتماعی تشریک مساعی کنند و این، شکلِ واجب کفائی به خود می گیرد. شعاع قدرت آن وسیع و از شئونات حکومت اسلامی است. «ولتکن منکم أمة»(104-آل عمران)
   امام باقر (ع) می فرماید:امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه بزرگ الهی است که بقیه فرائض با آنها برپا می شود و به وسیله این دو، راهها امن می گردد و کسب وکارمردم حلال،حقوق افراد تأمین، زمین ها آبادو... (2)
 • اما نکات معرفتی درباب جایگاه وحقوق زنان:
مهریه زنان "صداق" نام دارد و نشانگر صداقت مرد در بیان دعوت از زن برای ازدواج و نیز "نحله" نام دارد و عطیه و بخشش و پیشکشی است دال براین صداقت (4نساء) و درشیوه رفتار با زنان خطاب به مردان می فرماید: «عاشروهن بالمعروف» رفتاری شایسته داشته باشید(18نساء) و بدانید در نزد حضرت حق در اعطای پاداش اعمال زن و مرد یکسانند (195 آل عمران)،(124 نساء) وامادر مبحث تعدّد زوجات هم که در (آیه3نساء) مطرح شده شرط رعایت عدالت مطرح است و درغیر این صورت قناعت ورزیدن نسبت به یک همسر است و اما این اجرای عدالت هم در محبت های قلبی که خارج از قدرت انسان است ، نمی باشد. چون این نوع عدالت را قرآن محال می داند بلکه منظور عدالت در جنبه های عملی و خارجی است. (129 نساء)
 • امام صادق(ع) می فرماید:هرکس را کار مهمی پیش آید پنج بار بگوید: "ربّنا" خداوند او را از آنچه می ترسد رهائی می بخشد و به آنچه امید دارد نائل می گرداند .عرض شد:چگونه پنج بار "ربنا" بگوید؟ حضرت فرمودند: آیات آخر سوره آل عمران را که مشتمل بر پنج ربّنا است بخواند و بدنبال آن اجابت پروردگار است که «فاستجاب لهم ربّهم» (195-191- آل عمران)
 

1)از سخنان آیة الله حاج آقا مجتبی تهرانی در موضوع تقوی
2) برای مطالعه بیشتر به تفسیر نمونه جلد سوم ذیل این آیات مرجعه شود.
امام علی (علیه السلام):
برشما باد به کتاب خدا،زیرا آن ریسمانی است ثابت و محکم، و نوری است روشنگر و شفابخشِ سودمندی است و سیراب شدن که تشنگی را برطرف می کند و برای چنگ زننده نگهدارنده است و برای آویخته ، رهایی و کجی درآن نیست تا راست گردد. از حق و حقیقت برنمی گردد تا از آن دست برداشته شود و تکرار بسیار و فرو رفتن در گوش، آن را کهنه نمی گرداند کسی که سخنش قرآن باشد راستگو ، وهرکه عمل به آن کند پیشی گرفته است.

نهج البلاغه- کلام 155

گزیده ای از معارف الهی جزء سوم:
 • در اثبات مبحث ربوبیت حضرت حق بهترین شیوه روش محاجّه حضرت ابراهیم در مبهوت نمودن کفار {نمرود} است.(258 بقره)
 • هدایت از شئون ربوبیت است و هدایت انسانها تشریعی است یعنی ارسال رسل که هیچ تفاوتی میان آنها نیست (84 آل عمران-285 بقره) وشریعت هم یکی است"اسلام" (18 آل عمران) غیر از آن خسران است و غیر قابل پذیرش (85 آل عمران) ابراهیم (ع) مسلمان بود (67 آل عمران) و فرزندانش اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی و ... (136-133 بقره ، 84 آل عمران) و حتی حواریون عیسی (ع) (52 آل عمران) هم مسلمان بودند.
 • فرستادگان و اولیاء خدا به فرمان و اذن او می توانند به هنگام لزوم در جهان تکوین و آفرینش تصرف کنند و بر خلاف عادت و جریان طبیعی حوادثی بوجود آورند و تأکید بر {اذن الله} نشان دادن عدم استقلال آنها در این زمینه است. (49 آل عمران)
 • زینتهای فانی حیات دنیوی همچون زنان و فرزندان و اموال از طلا و نقره و... در نظر مردم جلوه داده شده ولی سرانجامِ نیک نزد حضرت حق ، یعنی نعم اخروی و خشنودی او بهتر است. (15-14 آل عمران)
 • آثار محبت نسبت به حضرت حق می بایست در قالب اطاعت از آن محبوب جلوه گر باشد و البته یک راه اطاعتِ محبوب ، اطاعت از فرستادگان اوست. لذا امام صادق (ع) فرمود:«هل الدین الّا الحبّ» (31 آل عمران)
 • اطاعت از پیامبر (ص) یعنی اطاعت از احکام دین و از آن جمله امر انفاق است که در این بخش از آیات قرآن توصیه به انفاق به عنوان ذخیره اخروی شده است. (254 بقره) مسئله آگاهی خداوند از انجام انفاق است. (270 بقره) و لذا اعطای نتیجه این امر به طور کامل (272 بقره) و حتی بصورت افزایشی برای انسان محسوب می شود. (276-272-245 بقره) و در مقابل شیطان مانع انفاق است (268 بقره) اما با وجود علاقه انسان به مال (177 بقره) می بایست از مال پاکیزه (267 بقره) و از مازاد نیازمندی (219 بقره) و از سرمایه های سودمند مادی و معنوی (215 بقره) انفاق صورت پذیرد. درشب و روز (274 بقره) آشکار و پنهان (274-271 بقره) دریافت کنندگان هم مشخصند. (177-215-273 بقره) اما نیت باید خالص باشد. (261-265- 272 بقره) بدون منّت و اذیت (262-264 بقره) و یا ریا(264-266 بقره) بدانیم ترک انفاق سبب هلاکت اجتماعی است. (195 بقره) و اما در صورت عدم توانایی در انفاق گفتار پسندیده در برابر نیازمندان و عفو و گذشت از خشونتهای آنان از بخششی که آزاری به دنبال آن باشد بهتر است. (263 بقره)
 • علم الهی نسبت به آنچه در آسمان ها و زمین است. نسبت به درون و اعمال برون انسان بسیار دقیق است. (284 بقره- 5و29 آل عمران) و براین مبنا جزای الهی هم کامل و دقیق است. (281 بقره-57 آل عمران) واعمال تجسم می یابد.(30 آل عمران)
 • امر بازگشت انسانها و مراحل نهایی جزای اعمال حتمی است.(9-25 آل عمران) و جهت اثبات این امر مهم خداوند جریان عزیر پیامبر (259 بقره) و درخواست حضرت ابراهیم را برای نشان دادن کیفیت این امر یادآوری می نماید (260 بقره) جریان مرگ و زنده شدن گروهی از بنی اسرائیل در مسئله خودداری از امر جهاد در آیه (243 بقره) گذشت.
امام صادق (علیه السلام ):
راستی که خداوند در قرآن بیان هرچیزی را نازل فرموده وبه حدّی است که به خدا سوگند خداوند چیزی را که بندگان به آن نیازمندند ترک نفرموده مگر آنکه آن را برای مردم بیان داشته تا کسی توانایی این را نداشته باشد که بگوید: اگر این بود، در قرآن می بود! جز آنکه خداوند در قرآن بیان فرموده است.

بحارالانوار – جلد92 – ص81

گزیده ای از معارف الهی جزء دوم:
 • قرآن بیانگر یک اصل اساسی در قوانین تکوینی و تشریحی از جانب خداوند، به سود و نفع انسان هاست و روح انضباط و تسلیم در برابر این قوانین را در آنها پرورش می دهد اینکه انسان باعلم محدود و ناچیز، تشخیص و دریافت خود را در برابر این قوانین ملاک قضاوت قرار ندهد. (216 بقره)
 • امتحان قانون و سنت الهی است. زیر بنای ابتلائات که امتحانات و آزمایشهای الهی است ،ربوبیّت حضرت حق است و زیر بنای ربوبیت محبت و لطف خداوند نسبت به بنده مؤمن است چرا که امتحان برای او جنبه پرورشی و تربیتی دارد از آن جمله امتحان بنی اسرائیل در کنار طالوت (249 بقره)-امتحان مسلمانان در تغییر قبله (143 بقره) و سایر موارد امتحانی در آیه (155 بقره) و البته شرط ورود به بهشت گذر از این امتحانات است. (214 بقره) و شرط موفقیت در امتحانات هم صبر است (249-177-156-152) یعنی خودیاری ، اتکاء به نفس و اتکاء به خداوند که نماز است و هدف در موفقیت هم اخلاص است یعنی خوشنودی پروردگار (207 بقره) همچون امام علی (ع) در«لیلة المبیت»
 • اساساً محبت حقیقی همیشه متوجه نوعی از کمال است. انسان هرگز محبّ عدم و کمبودها نمی شود. آنکه هستی و کمالش برتر از همه است به محبت ورزیدن سزاوارتر است و مؤمن نسبت به خداوند چنین است (165 بقره)
 • یاد خدا هم اشاره به یک اصل تربیتی و تکوینی است . نه تنها با زبان بلکه باتمام قلب و جان باید متوجه ذات پاک خداوند بود. چنانکه پیامبر (ص) می فرماید: "خداوند را باید در هرحال یاد کرد" یعنی هنگامی که کار حرامی در مقابل او قرار می گیرد از خدا بترسد و آن را ترک کند. و شکر او هم یعنی هر نعمتی بجای خود مصرف شود در راه همان هدفی که برای آن آفریده شده است. (152 بقره)
 • از جمله ذکر و یاد خدا مبحث دعاست و استجابت حضرت حق ، نهایتِ پیوستگی و قرب و ارتباط و محبت خدا نسبت به بندگان (186 بقره) و به تعلیم الهی در دعا خیر وحسنه در دنیا و آخرت را طلب کنیم. (202 بقره)
 • یکی از وظائف مسلمان اهمیت و توجه به مسأله وصیت است و نقشی که در حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. (180 بقره)
 • یکی دیگر از وظایف مسلمان توجه به جایگاه زن و مرد در خانواده است که در این آیات با دو تشبیه ذکر شده:
1: همسران همچون لباس برای یکدیگر معرفی شده اند همانطور که لباس برای پوشش و آرامش و حفظ زیبایی بدن است همسران هم مانند لباس عیوب یکدیگر را می پوشانند و وسیله راحتی و آرامش یکدیگرند و یکدیگر را حفاظت کرده و زینت هم می باشند. (187 بقره)
2 : زنان به کشتزار مردان تشبیه شده اند هدف نهایی از مسئله زناشویی ایجاد و پرورش فرزندان شایسته (حفظ نوع بشر) است به عنوان ذخیره معنوی «باقیات صالحات یا صدقه جاریه» (223 بقره)
حال که توفیق حضور بر سر سفره اکرام رمضان نصیب ما شده ، ماهی که لحظه لحظه آن به همه ماهها می ارزد تلاش می کنیم تا هر روز در محضر یک جزء از قرآن کریم باشیم و جرعه ای از معارف آن در حد بضاعت از مفاهیم والای آن بنوشیم :
امام رضا (علیه السلام):
قرآن ریسمانی است محکم ، دست آویزی است مستحکم ، طریقه ای است بی نظیر کشاننده ای است بسوی بهشت ، نجات بخشی است از آتش ، با گذشت زمانها کهنه نمی شود. بر زبانها پست نمی گردد چون مخصوص زمانی دون زمانی نیست بلکه رهنمای روشن و دلیل هر انسان قرار داده شده به هیچ وجه از اطراف به آن باطلی راه ندارد از سوی حکیم حمید فرستاده شده است.

بحارالانوار - ج92 - ص14

گزیده ای از معارف جزء اول:
 •     قرآن کتاب هدایت برای متقینی است که مؤمنند و اهل یقین و سرانجامشان هم رستگاریست قطعیت این هدایت در موضوع تحدّی که یکی از دلائل اعجاز قرآنست می باشد. قرآن در میدان مبارزه طلبی کار را به تدریج آسانتر می سازد «بمثل هذا القرآن» یعنی 114 سوره- «بعشر سور مثله» 10 سوره «بسورة من مثله» یک سوره (23-24 بقره) و بالاخره در آخر هم می فرماید: فلیأتو بحدیثٍ مثله»
 •    قطعیت دیگر در زمینه هدایت قرآن مسئله عدم هرگونه تحریف و تغییر در آن است از جمله منسوخ شدن آیات که با آگاهی نسبت به معنای صحیح واژه های آیه 106 یعنی آیه نسخ «نسخ- آیه- نُنسها» این معرفت بدست می آید.(1)
 •  مؤمنین واقعی به قرآن، آنان که ایمان به طبابت انحصاری و قطعی قرآن دارندکسانی هستند که «یتلونه حق تلاوته» (121 بقره) تلاوتی راستین به شیوه ترتیل که همان جریان تدبر در قرآنست. امام صادق (ع) ذیل آیه می فرماید:در سخن خداوند که می فرماید « یتلونه حق تلاوته» که به شیوه ترتیل آیاتش را می خوانند و معانیش را فهم می کنند وبه احکام آن عمل می نمایند و امید به وعده الهی دارند و از عذابش در خوف و هراس به سر می برند و قصص آن را مجسم می بینند واز مثلهایش عبرت می گیرند و اوامرش را اجرا می کنند و از محرماتش دوری می گزینندو... (2)
 •  پیام دیگر قرآن در کنار عمل به آیات اینکه در مقام دعوت دیگران هم ، دعوت عملی مؤثرتر از دعوت زبانی است. (آیه 44بقره) (3)
 •  همچنین در زمینه عمل به آیات قرآن نیازمند مراجعه به سنت بدون تحریف و کتمان حق هستیم (75-42 بقره) اطاعتی کامل و بی چون و چرا نسبت به همه اوامر الهی نه گزینشی وبر اساس خواسته های نفسانی(85 بقره)
 •  در زمینه عمل به آیات قرآن در این بخش از آیات در کنار ایمان و کفر توجّه به خطر دائمی نفاق و منافقین را که داعیه اصلاح طلبی دارند گوشزد می نماید. هشدار نسبت به آنانکه کفر در باطن جانشان حضور مستمر و کامل دارد. (بقره 8 ، 20)
 •  و هشدار دوم نسبت به خطرات صهیونیسم مسیحی است که در قرآن با نام یهود و نصاری «بنی اسرائیل » از آنان یاد شده، پیامبرانشان حضرت موسی(ع) و عیسی (ع)است ، حریصترین مردم نسبت به حیات دنیوی و ثروت اندوزی هستند ، دارای نظراتی خاص درباره خود نسبت به بهشت وجهنم می باشند ،کفران نسبت به نعم متنوّع الهی در اولین جزء بصورت کامل مطرح شده از جمله برتری آنان نسبت به مردم زمان خودشان «العالمین» نه همه انسانها در کل تاریخ «27-122-47-40بقره» و در روایات از پیامبر آمده است که هشیار باشید رفتار آنان در امت اسلام تکرار نشود!! (4)
 •   ملاقات حضرت حق و دریافت جزاء و پاداش نسبت به اطلاعت کامل انسان در نزد خداوند محفوظ و ثابت و یقینی است. (بقره 11؛ایات110- 48- 123- 134 -141)
 •  و اخلاص در مسیر این اطاعت الهی هم شرط پذیرش اعمال است (112-138-139 بقره)
 •   و به فرمایش امام صادق (ع) هدف از خلقت انسان همین اخلاص بوده است. خلقتی که صفت بارز «الله» در مبحث توحید است. تعلیم اسماء ومسئله سجده فرشتگان هم اعترافی به برتری آدم و فضل و رحمت الهی به او بوده درنگ آدم وحوا در بهشت ]باغی روی زمین[عالم تکوین به مدت هفت ساعت از روزهای دنیا بوده و سپس مسئله هبوط به عالم تکلیف، توبه حضرت آدم از پذیرش سوگند دروغ شیطان هم قبل از نبوت حضرت آدم و ورود به عالم تکلیف است. (5)

1)     عقاید اسلام ، علامه عسگری، ج2
2)     تدبر در قرآن ، دکتر ولی الله تقی پور
3)     حکمت 73 نهج البلاغه
4)     ادیان آسمانی و مسئله تحریف ، علامه عسکری
5)     عقاید اسلام ، علامه عسکری ، ج1
ماه ها همه در ظرف مکان جای ندارند...اما خداوند مهربان در عالم ماهی دارد که در ظرف زمان قرار یافته است.
این ماه که قدمت آن به ابتدای خلقت میرسد و در جای جای آن اثر قدم های پاک اولیاء الهی پیداست ، در ابتدا مهمان خانه ی پیامبران خدا بوده است و هم اکنون آنقدر وسعت یافته است که تمام امت آخرین پیامبر می توانند به آن راه یابند. کوچه پس کوچه های این شهر قدیمی همه به خود خدا منتهی می شوند.
شهر خدا که خانه های نورانیش محل نزول قرآن است ، مکان صعود مناجات دوستان خدا می شود.
شهر خدا را باید مانند خانه خدا گرامی داشت وبرای ورود به آن باید مُحرم شد. شهر پرمهری که مهد معرفت است و ماه خوب رویان عالم...

     باز عطر رمضان می آید                    عطر قرآن و اذان می آید

     ای گنهکار بشو آماده                        بوی عفوست کزآن می آید

در آستانه ماه مبارک رمضان با سلسله مباحثی پیرامون این ماه به صورت هفتگی به دیدار شما دوستان می آییم.

                                         منتظر مطلب بعدی ما باشید...

استاد صدر الدینی در اخرین جلسه برگزاری این کلاس در ترم جاری ؛ ضمن تدریس درس 16 و بیان اوصاف برادر دینی بیان نمودند:
بیان مشکلات و ناراحتیها برای دیگران نشانگر ضعف است ، "یعنی من مرد این میدان و حل مشکل نیستم" ولی بعد از برطرف شدن ، بیان آن برای تجربه آموزی و راهنمایی دیگران اشکال ندارد .
انتقال دردها به دیگران باعث ناراحتی دوستان و شادی دشمنان می شود....


برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
در آخرین جلسه تفسیر خطبه غرّاء استاد محمدی؛

برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
در آخرین جلسه اخلاق ترم جاری ؛


برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
... آنچه در واقعه تبوک رخ داد را می توان در ماجرای حذف امام جمعه تهران توسط اهل فتنه و به راه انداختن موج رسانه نداشتن ایشان دید. اهل فتنه قصد حذف ایشان را داشتند ولی اراده خداوند و طهارت و پاکی امام و ایشان باعث شد امر وصایت ایشان ( مقام معظم رهبری) به اثبات رسید .
اهل فتنه آن روز مرادی داشتند ولی خدا اراده ی دیگری داشت . البته باید توجه داشت که اینها قیاس نفس به نفس نیست . ما نباید امام یا مقام معظم رهبری را با امیرالمؤمنین یا پیامبر قیاس کنیم . این قیاس باطل است . هر قیاسی با اهل بیت و عترت طاهره باطل است ، اما اینها که در زندگی ایمانی هویّت پیدا می کنند ، در این امر حکومت هم همان هستند . شما نمی توانی بگویی اینها در جایگاه حاکمیت اسلامی هستند، اما اختیار دین را ندارند ... این حرف انحرافی است ...


برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.

مختصر درباره ای از ما

مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)
مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)

دسته بندی ها

حدیث هفته

حدیث 86

امام صادق علیه السلام

خِیارُکُم سُمَحاؤُکُم ، وشِرارُکُم بُخَلاؤُکُم ، ومِن خالِصِ الإِیمانِ البِرُّ بِالإِخوانِ وَالسَّعیُ فی حَوائِجِهِم،

بهترینِ شما سخاوتمندان شمایند و بدترینتان ، بخیلانتان. از خلوص ایمان است : نیکى کردن به برادران و کوشش براى رفع حوائج آنان.

الکافی : ج ٤

بایگانی