مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)

.:: یا علی بن موسی الرضا (ع) ::.

تلاوت صفحه 291 :

قطره ای از دریای بیکران کلام الهی :
آیه شماره 63  از سوره مبارکه فرقان
وَ عِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلىَ الْأَرْضِ هَوْنًا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا
بندگان (خاص خداوند) رحمان، کسانی هستند که با آرامش و بی‏ تکبر بر زمین راه می‏ روند; و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند)، به آنها سلام می‏ گویند (و با بی‏اعتنایی و بزرگواری می‏ گذرند);
نکات تفسیری :
1- بالاترین مدال براى انسان، مدال بندگى خداست. «و عبادالرحمن» زیرا انتساب به بى‏ نهایت، انسان را بالا مى‏ برد.
2-رفتار هر کس، نشان دهنده ‏ى شخصیّت اوست. «عبادالرحمن ... یمشون على الارض هونا» (بندگان خاص خداوند، مظهر تواضع هستند.)
3- تواضع، ثمره ‏ى بندگى و نخستین نشانه‏ ى آن است. «هوناً»
4- سرچشمه ‏ى مدارا و نرمخویى بندگان خدا، ایمان است، نه ترس و ضعف آنان. «عباد الرحمن الّذین یمشون...»
5- با افراد نادان و فرومایه مجادله نکنید. «قالوا سلاما» (آنان سخنى در شأن خود مى‏ گویند، ولى شما سخنى عالمانه و کریمانه بگویید)
تلاوت صفحه  290 :

قطره ای از دریای بیکران کلام الهی :
آیه شماره 62  از سوره مبارکه فرقان
وَ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الَّیْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن یَذَّکَّرَ أَوْ أَرَادَ شُکُورًا
و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند (و آنچه را در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس).
نکات تفسیری :
1-اراده و خواست انسان، زمینه‏ ى رشد اوست. «لمن اراد ان یذّکر»
2- انسان، داراى فطرتى است که با تذکّر بیدار مى‏ شود. «یذکر» (تذکّر در جایى بکار مى‏ رود که انسان از درون مطلبى را مى‏ دانسته، ولى فراموش کرده است)
3- هم شناخت، اراده مى‏ خواهد و هم عمل و شکر. («أَرادَ» تکرار شده است)
4- شب و روز، نعمتى شایسته‏ ى شکر و سپاسگزارى است. «اراد شکورا»
5- یاد خدا زمانى ارزش دارد که بر اساس آگاهى و بصیرت باشد. «اراد أن یذکر»
تلاوت صفحه 289 :

قطره ای از دریای بیکران کلام الهی :
آیه شماره 48  از سوره مبارکه ابراهیم
یَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَیْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
روزى که زمین به غیر این زمین و آسمانها [به غیر این آسمانها] مبدل گردد و [مردم] در برابر خداى یگانه قهار ظاهر شوند
نکات تفسیری :
1-تمام خلایق براى رسیدگى به عملکردشان دوباره زنده خواهند شد. «برزوا»
2-در قیامت جایى براى رحم و عطوفت بر ستمگران نیست. «القهار»
تلاوت صفحه 288 :

قطره ای از دریای بیکران کلام الهی :
آیه شماره 8  از سوره مبارکه طه
اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنىَ‏
او خداوندی است که معبودی جز او نیست; و نامهای نیکوتر از آن اوست!
نکات تفسیری :
1- نام نیکو وزیبا چه در لفظ و چه در معنا، یک ارزش است و خداوند، هم خود جمیل است و هم بهترین و نیکوترین نام‏ها را دارد. «له الاسماء الحُسنى»
تلاوت صفحه 287 :

قطره ای از دریای بیکران کلام الهی :
آیه شماره 6  از سوره مبارکه طه
لَهُ مَا فىِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فىِ الْأَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا وَ مَا تحَتَ الثرَّى
از آن اوست آنچه در آسمانها، و آنچه در زمین، و آنچه میان آن دو، و آنچه در زیر خاک (پنهان) است!
نکات تفسیری :
1-خداوند بر تمام آنچه دیدنى و نادیدنى است، آگاهى و مالکیّت مطلقه دارد. «له ما فى السموات... و ما تحت الثّرى»
تلاوت صفحه 286 :

قطره ای از دریای بیکران کلام الهی :
آیه شماره 4  از سوره مبارکه طه
تَنزِیلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ الْعُلىَ
(این قرآن) از سوی کسی نازل شده که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است.
نکات تفسیری :
1-تشریع و تکوین، هر دو از یک منبع هستند و قوانین آنها با یکدیگر مطابقت دارد. «تنزیلاً ممّن خلق»
2- آفریدگار آسمان‏هاى با عظمت، اگر سخنى بگوید آن سخن، بسیار مهمّ است. «تنزیلاً ممّن خلق السموات العُلى...» (کلام الامیر امیر الکلام)
تلاوت صفحه 285 :

قطره ای از دریای بیکران کلام الهی :
آیه شماره 3  از سوره مبارکه طه
إِلَّا تَذْکِرَةً لِّمَن یخَشىَ
آن را فقط برای یادآوری کسانی که (از خدا) می‏ ترسند نازل ساختیم.
نکات تفسیری :
1- انسان فطرتاً داراى باورهایى است، ولى چون از آنها غافل مى‏ شود نیاز به تذکّر دارد. «تَذکرة»
2- تقوى و علم و خشیت با یکدیگر ملازمند.( چنانکه در آیات دیگر مى‏ خوانیم: «تذکرة للمتّقین» حاقّه، 48، «انّما یخشى اللّه من عباده العلماء» فاطر، 28.) «تَذکرة لمَن یخشى‏»
3- براى رشد مناسب، تنها کمال مربّى و مبلّغ کافى نیست، باید زمینه‏ ى پذیرش نیز فراهم باشد. «لمَن یخشى‏» چنانکه براى برداشت محصول خوب، بذر خوب، زمین مناسب و مراقبت لازم است.
4- احساس مسئولیّت مقدّمه پندپذیرى است. «تَذکرة لمَن یخشى‏»
5- وظیفه‏ ى پیامبر تذکّر است نه اجبار مردم بر پذیرش. «الاّ تَذکرة لمَن یخشى‏»
تلاوت صفحه 284 :

 
قطره ای از دریای بیکران کلام الهی :
آیه شماره 3  از سوره مبارکه طه
إِلَّا تَذْکِرَةً لِّمَن یخَشىَ
آن را فقط برای یادآوری کسانی که (از خدا) می‏ترسند نازل ساختیم.
نکات تفسیری :
1- انسان فطرتاً داراى باورهایى است، ولى چون از آنها غافل مى‏ شود نیاز به تذکّر دارد. «تَذکرة»
2- تقوى و علم و خشیت با یکدیگر ملازمند.( چنانکه در آیات دیگر مى‏ خوانیم: «تذکرة للمتّقین» حاقّه، 48، «انّما یخشى اللّه من عباده العلماء» فاطر، 28.) «تَذکرة لمَن یخشى‏»
3- براى رشد مناسب، تنها کمال مربّى و مبلّغ کافى نیست، باید زمینه ‏ى پذیرش نیز فراهم باشد. «لمَن یخشى‏» چنانکه براى برداشت محصول خوب، بذر خوب، زمین مناسب و مراقبت لازم است.
4- احساس مسئولیّت مقدّمه پندپذیرى است. «تَذکرة لمَن یخشى‏»
5- وظیفه‏ ى پیامبر تذکّر است نه اجبار مردم بر پذیرش. «الاّ تَذکرة لمَن یخشى‏»
تلاوت صفحه 283 :

قطره ای از دریای بیکران کلام الهی :
آیه شماره 44  از سوره مبارکه عنکبوت
خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقّ‏ِ إِنَّ فىِ ذَالِکَ لاَیَةً لِّلْمُؤْمِنِینَ
آسمان وزمین را آفرید به شایستگی ودر آن نشانه هایی است برای مومنین
نکات تفسیری :
1- آفرینش جهان، هدفدار است؛ «بالحقّ» نگاه ما به جهان نیز باید هدفدار باشد. «لآیةً»
2- مادّیون در پدیده‏ ها متوقّف مى‏ شوند، ولى خداپرستان از پدیده‏ ها عبور مى‏ کنند و به شناخت خدا مى‏ رسند. «لآیةً»
3- ایمان، از شرایط درک حقایق هستى است. «انّ فى ذلک لآیة للمؤمنین»
تلاوت صفحه 282:

قطره ای از دریای بیکران کلام الهی :
آیه شماره 43  از سوره مبارکه عنکبوت
وَ تِلْکَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ
اینها مثالهایی است که ما برای مردم می‏زنیم، و جز دانایان آن را درک نمی‏کنند.
نکات تفسیری :
1- مَثَل‏هاى قرآن، عمیق است و باید علاوه بر عموم مردم، دانشمندان نیز در عمق آن بیاندیشند. «نضربها للنّاس و ما یعقلها الاّ العالمون»
2- خداوند براى دریافت نکات دقیق قرآن، مردم را به تحصیل علم تشویق مى‏ کند. «و ما یعقلها الاّ العالمون»

مختصر درباره ای از ما

مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)
مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)

دسته بندی ها

حدیث هفته

حدیث 86

امام صادق علیه السلام

خِیارُکُم سُمَحاؤُکُم ، وشِرارُکُم بُخَلاؤُکُم ، ومِن خالِصِ الإِیمانِ البِرُّ بِالإِخوانِ وَالسَّعیُ فی حَوائِجِهِم،

بهترینِ شما سخاوتمندان شمایند و بدترینتان ، بخیلانتان. از خلوص ایمان است : نیکى کردن به برادران و کوشش براى رفع حوائج آنان.

الکافی : ج ٤

بایگانی