مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)

.:: یا علی بن موسی الرضا (ع) ::.

 

 

از آیه 19 به دو دلیل سرآغاز سیاق جدید است:
1. از لحاظ ادبی با ماقبل مرتبط نیست.
2. سیر مفهومی انذار کافران به عذاب حتمی و گریزناپذیر تا آیه 18 ادامه یافته است و از ابتدای آیه 19 سیری جدیدی آغاز می شود، که در مورد صفت هلع و آثار انحرافی آن در انسان و استثنای مصلین از این آثار انحرافی سخن گفته است.


از ابتدای آیه 36 سیر مفهومی جدیدی در بیان طمع ورود کافران به بهشت و ناکامی آنان از ورود به آن آغاز می شود
.
گفتنی است «فاء» در ابتدای آیه سی و ششم مانع از انفصال سیاقی این آیات از ماقبل نیست، زیرا توجه به آیه اول این سیاق نشان می دهد، که این آیه به تنهایی با آیه پایانی سیاق قبل ارتباط برقرار نکرده است، بلکه مجموعه ای از آیات به وسیله «فاء» به مجموعه آیات قبل مرتبط شده است.

دریافت
حجم: 28 مگابایت

 


 

 

 

 

سوره ، در سیاق اول به حتمیت وقوع عذاب تأکید می کند و در سیاق دوم با معرفی گروه مصلین، تنها راه ورود به بهشت را در رفتاری مانند رفتار مصلین خلاصه می کند و در سیاق آخر با تکیه بر سخن سیاق دوم، طمع ورود به بهشت از سوی کافران را ناکام می داند.
حتمیت وقوع عذاب و ناممکن بودن ورود به بهشت جز برای کسانی که بر محور نماز وصف طبیعی حرص را مدیریت می کنند و از خودپرستی و دنیاگرایی دوری می جویند.

دریافت
حجم: 28.7 مگابایت

 

 

 

 

روش تدبر موضوعی:

در این روش 4 مرحله را باید پشت سر بگذاریم.

1/ تعیین موضوع و تبیین آن یعنی دقیقا بدانیم به دنبال چه چیزی هستیم.

2/ جستجوی ایاتو سپس دسته بندی و تنظیم انها البته باید به سیاق آیات دقت داشته باشیم.

3/ فهم آیات...

 

دریافت
حجم: 30.1 مگابایت

 

 

نوح (بعد از نومیدی از هدایت آنان) گفت: «پروردگارا! آنها نافرمانی من کردند و از کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان چیزی جز زیانکاری بر آنها نیفزوده است!

در آیات 26-28: دعای نوح (ع) درباره کسانی که دعوت او را اجابت نکردند و دعای ایشان برای خودش و مومنین و مومنات را بیان می کند. همانطور که مشاهده می شود خداوند ذکر عقوبت قوم نوح را بر دعای ایشان مقدم داشته تا مشخص شود که خداوند این عذاب را برای انتقام از قوم نوح و همچنین یاری خود نوح و اجابت دعای ایشان فرستاده است.


دریافت
حجم: 31.4 مگابایت

در آیات 5 تا 24 گزارش حضرت نوح از عملکرد خویش و عکس العمل قومش در چهارچوب رسالت انذاری می باشد. و به خداوند عرضه داشت:
پروردگارا من به صورت پیوسته و همه جانبه قوم را به سوی مغفرت تو فرا خواندم، ولی جز بر فرار آنها نیفزود و استکبار ورزیدند و از من سرپیچی کردند و از ثروتمندان قدرتمند خاسر تبعیت کردند و بر شرک و ضلالت و گمراهی خویش باقی ماندند؛ خدایا این کافران را از صفحه روزگار محو کن، و مغفرت خود را نصیب من و پدر و مادرم و مومنان کن.
سرانجام عذاب دنیا و آخرت دامن گیر قوم نوح شد زیرا به دعوت منذر این عذاب (حضرت نوح) اعتنا نکردند و بر رد آن اصرار ورزیدند.

جهت هدایتی سوره، هشدار نسبت به رد دعوت رسول منذر در هر زمانی است؛ رسولی از جانب خدا به سوی شما فرستاده شده تا شما را از فرا رسیدن عذابی دردناک بترساند. پیام او خداپرستی و تقواست از او اطاعت کنید و دعوتهای مداوم و همه جانبه او به سوی مغفرت پروردگار را با فرار و استکبار و عصیان پاسخ ندهید و تبعیت از قدرتمندان ثروتند خاسر به پیروی از او ترجیح ندهید، در غیر این صورت گریزی از عذاب موعود نیست و مغفرت شامل حال مومنان است

دریافت

 

سوره مبارکه نوح یک سیاق است که در درون خود به 3 مطلب تفکیک می شود:
 آیات سوره مبارکه نوح سیر مفهومی واحدی دارد، این سوره مبارکه از ابتدا تا انتها به بیان جریان ارسال حضرت نوح علیه السلام به سوی قوم خود، عکس العمل قوم و عذاب آنها بخاطر این عکس العمل اختصاص یافته است.
هرچند آیات این سوره یک سیر مفهومی را پیگیری کرده است، اما در این سیر مفهومی واحد دسته بندی هایی به مقاطع مختلف وجود دارد:
آیات 1 تا 4: که به صورت اجمالی از مأمور شدن حضرت نوح  به انذار قوم خود و انجام این مأموریت از سوی او خبر داده¬است.
آیات 5 تا 24: که گزارش تفصیلی حضرت نوح از انجام وظیفه رسالت خود و عکس العملهای قوم در برابر آن است.
و آیات 25 تا 28: که به عاقبت قوم نوح در اثر سرپیچی اشاره کرده است.

دریافت
حجم: 30.6 مگابایت

آیه 20 مقدمه بیان آیات 20 تا 28 است که بعد از نقل حکایت گفتگوی جنیان، انسانها را مخاطب قرار داده است؛ اسلوب مشترک (قل) در ابتدای این آیات نشان دهنده وحدت سیاقی این آیات با یکدیگر است: «قل إنما ...»، «قل إنی لن ...» و «قل إن أدری ...»؛ در حالی که آیه 19، از قول جنیان گفته شده و جریان جن در آیات قبل را پایان داده است.


دریافت
حجم: 29.8 مگابایت

آیات سوره مبارکه جن به 2 سیاق تقسیم می شود؛
  سیاق اول: آنچه این آیات را در یک سیاق جمع کرده است، حکایت سخن گروهی از جنیان در باره ایمانشان به قرآن و دعوت قوم خود به ایمان است، همچنین اسلوب مشترک شروع این آیات با (أنّ و أن) قرینه دیگری بر اتصال سیاقی این آیات است: «أنّه تعالی ...»، «أنّه کان ....»، «أنّهم ظنوا ...»، «أنّا لمسنا ... » ....... «أنّا منا المسلمون و ....»، «أن لو استقاموا»، «أنّ المسجد ...» و «أنّه لما ....».

دریافت
حجم: 29.4 مگابایت

پیوستگی آیات تا آیه 18 روشن است، این آیات سیر سخن خود در مورد ارسال رسول را خطاب به مکذبان کافر ادامه داده است، آیه 19 با اسم اشاره «هذه» به مجموعه آیات 15 تا 18، اشاره دارد و آن را بعنوان تذکره الهی معرفی می کند (إنّ هذه تذکره).
  آیه 20 ارتباط ادبی با آیات قبل ندارد و سیر مفهومی جدیدی را در ارتباط با فرمان شب زنده داری آغاز می کند.

دریافت
حجم: 26.7 مگابایت

سیر فرامین خدای متعالی خطاب به پیامبر 6 با امر «قم» آغاز شده و این سیر تا آیه 11 به وضوح ادامه یافته است؛ ادامه آیات سیاق نیز با آیه 11 در ارتباط است؛ خدای متعالی در این آیه پیامبر 6 را به واگذاری مکذبان به خودش فرمان داده است (ذرنی و المکذبین ـ مرا با مکذبان تنها گذار) و آیات 12 تا 14، در بیانی تعلیلی نسبت به این فرمان، به عذابی که خدا برای مکذبان فراهم کرده است، اشاره می کند، (إن لدینا .....).
علت جدایی سیاق دوم از ماقبل: الف). آیه 15 ارتباط ادبی با آیات قبل ندارد. ب) از ابتدای این آیه سیر مفهومی جدیدی در مورد ارسال رسول از طرف خدای متعالی، آغاز شده است. ج) بخلاف آیات قبل که خطاب به پیامبر بود، مخاطب این آیه و آیات بعد مکذبان هستند.

دریافت
حجم: 28 مگابایت

مختصر درباره ای از ما

مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)
مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)

دسته بندی ها

حدیث هفته

حدیث 86

امام صادق علیه السلام

خِیارُکُم سُمَحاؤُکُم ، وشِرارُکُم بُخَلاؤُکُم ، ومِن خالِصِ الإِیمانِ البِرُّ بِالإِخوانِ وَالسَّعیُ فی حَوائِجِهِم،

بهترینِ شما سخاوتمندان شمایند و بدترینتان ، بخیلانتان. از خلوص ایمان است : نیکى کردن به برادران و کوشش براى رفع حوائج آنان.

الکافی : ج ٤

بایگانی