مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)

.:: یا علی بن موسی الرضا (ع) ::.

... چرا چای را در نعلبکی می ریزند ؟ چون نعلبکی سینه اش باز است ، گشاده است ، هر قدرهم داغ باشد زود سرد می شود اما استکان اینجور نیست حالا حالا داغ است .  خیلی آدمها استکانیند ، یک حرف داغ به او بزنی حالا حالا داغ است ، اصلاً سالها داغ است و حالا حالا سرد نمی شود . بعضی ها نه ؛ مثل نعلبکیند! داغترین حرف هارا اگر به او بزنی چند لحظه بعد فراموش می کند . بچه ها اینجورند .
چه کنیم که ظرفیت پیدا کنیم؟ چه کنیم که شرح صدر پیدا کنیم؟ یک راه بیشتر ندارد، آنهم معرفت است. انسان باید به یک معرفتی دست پیدا کند. آن معرفت کجاست ؟همین قران .  قران منبع و کانون معرفت است. منتهی معرفتی که قران دراختیار شما می گذارد بعضی مستقیمند بعضی غیرمستقیم .  گاهی مستقیم شما را نصیحت می کند :"  قولوا لهم قولا سدیداً * یصلح لکم اعمالکم"     خیلی روشن و صریح می گوید : راست بگویید همه مشکلاتتان حل می شود ...

دانلود کردن اینجا کلیک کنید.

.... دردنیا به انسانها می گویند : چه کردی؟ ولی در آخرت اصلا نمی گویند : چه کار کردی؟ در آخرت می گویند: به چه انگیزه ای کار کردی؟ چرا کار کردی؟ چون "چرا " برای آنها مهم است یعنی آن نیت مهم است ، انگیزه مهم است . اعمال ریشه در افکار دارند ، پس افکار خیلی مهمند . یک مهندس اول در ذهنش نقشه می کشد یعد نقشه را روی کاغذ می آورد وبعد می آورد روی زمین . اگردر ذهن خطا کرد در کاغذ هم خطا می کند ،خطای  درزمین هم  قطعی است . افکارهم همینطوراست ، افکار هم اگردرذهن فاسد شدند اعمال هم قطعا فاسد می شود،  افکار اگر صالح شدند اعمال قطعاً صالح می شود . لذا درجریان برادران یوسف قران از کجا شروع می کند ؟ از افکار شان شروع می کند ، سراغ افکارشان می رود .
إذ قالوا لیوسف و اخوه احبّ الی ابینا منّا نحن عصبه
برادران یوسف دور هم نشستند و گفتند: یوسف پیش پدر از ما محبوبتر است در حالی که زور در بازوان ماست و اگر زوری است ما داریم . یک تفکر و یک نگاه . چرا یوسف محبوبتر است ؟ فکر آلوده ، فکر پلید ، همین آنها را به آن منجلاب کشاند ...


برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
.... چه می شود که انسان از مرحله خامی به مرحله پختگی منتقل می شود ؟ تنها سبب انتقال یک چیز است آنهم معرفت است، آگاهی است ، دانایی است، اولیای خدا اگرآرامند اگر آرامش دارند،اگر قرار و ثباتی دارند، اگر بی قراروبی تاب نیستند چون عارفند، چون معرفت دارند.
چه موقع انسان به معرفت می رسد ؟ وقتی که پاسخ پرسشهایش را دریابد. هر انسانی پرسشهایی دارد، اگر به پاسخ آنها برسد به معرفت رسیده .
پاسخها کجایند ؟ قران پاسخ نامه است ، همه قران .
همین سوره یوسف پاسخ نامه است ، پاسخ پرسشهای ما ، سوره یوسف حل المسائل است. دیدی بچه ها در کنارکتابهایشان یک حل المسائل دارند ، وقتی یک مساله را نمی توانند حل کنند به سراغ آن می روند و راحت راه حل را پیدا می کنند .
سوره یوسف حل المسائل ماست، هر مساله ای و هر سوالی پاسخی دارد و پاسخ آن در این سوره یوسف است .
لقد کان فی یوسف و اخوته ایا تٌ للسّا ئلین....

برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
عطر برای استفاده است ، برای استعمال است ،برای این نیست که روی طاقچه یا توی جیب بگذاریم ، عطر یرای این است که باز کنیم و به تن بزنیم ، به جامه بزنیم ، ... تا فضا معطر شود ، عطر آگین شود . قران هم دقیقاً شبیه عطر است ، برای استعمال است ، برای استفاده است ، برای بکار بستن است ، مثل مشک می ماند ، چه فایده دارد که مشک را در شیشه کنید یا در جیب خودتان بگذارید فایده ندارد . قران هم همینطور است در طاقچه باشد چه فایده دارد؟ یا اصلا در حافظه باشد ، کسی حافظ کل قران باشد ؛ حجاج بن یوسف ثقفی حافظ کل قران بود ! هشتادو سه نفر از سپاهیان یزید حافظ کل قران بودند ، فایده ای ندارد . مثل گرانبها ترین عطر در شیشه آنهم در جیب شما ، چه فایده ای دارد ؟
قران باید بیاید در گفتار شما ، در کردار شما ، حتی در پوشش شما باید این آیات دیده شود .
مولوی می گوید :
مشک رابر تن بزن ، بر جان بمال     مشک چه بود ، نام پاک ذو الجلال

برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.
... زمین چرا سبز می شود ؟ خاک چرا سبز می شود ؟ چون می پذیرد . بذر بدهی می پذیرد ، نهال بدهی می پذیرد ، بخاطر همین هم هست که سبز می شود . ولی سنگ اینطور نیست هیچگاه سبز نمی شود چون هیچ چیزی رانمی پذیرد.
در بهاران کی شود سرسبز سنگ        خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ
در بهار همه چیز سبز می شود همه خاکها سبز می شوند در عالم حتی یک سنگ هم پیدا نمی شود که سبز شود .
سالها توسنگ بودی دل خراش             آزمون را یک زمانی خاک باش
همیشه سنگ بودی وسبز نشدی ، یک مدتی را هم امتحان کن و خاک باش ، خاکی باش ، زیر بار برو ، بپذیر ، سبز می شوی . چرا اهل جهنم ناله می کنند و می گویند : یا لیتنی کنت ترابا " ای کاش خاک بودیم " یعنی مثل خاک می پذیرفتیم ولی سنگ بودیم ، قران می گوید : کالحجاره       " انها مثل سنگ بودند "     نمی پذیرفتند!
ای کاش خاک بودیم ما که می توانستیم خاک باشیم ، ای کاش خاک شده بودیم ! ثم استیقن ثم استعمل ؛       " وقتی پذ یرفتی و باور کردی حالا بکار ببر ، عمل کن "
آیات را اول بشنو وقتی شنیدی سعی کن بفهمی ( برو جلسات تفسیر ببین آیات چه می خواهند بگویند ) وقتی فهمیدی بپذیر،ایمان بیاور، باور کن ، بکار ببر ( از همین امروز شروع کن ، بکار ببر ).....
 

برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.

... خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت را ؛ ایشان فرموده بود که : در دوران جوانی در شهر قم می شنیدم نابینایی ، طلبه ها قران رابدستش می دهند و از ایشان می خواهند که فلان آیه را بیاورد ؛ نابینای مادر زاد ؛ایشان قران راباز می کند و انگشت می گذاشت روی همان آیه . ایت الله بهجت می گوید : شنیدم ولی باور نکردم ، اوراپیداکردم ، قران را دستش دادم و گفتم فلان آیه را بیاور ؛ یک ضرب قران را باز کرد و انگشت روی آیه گذاشت ، نگاه کردم دیدم همان آیه است . گفتم نیست ، عصبانی شد ومحکم زد روی آیه و گفت : مگر کوری ؟ گفتم : آری من کورم ! تو چطور می بینی ؟ گفت : هر آیه نوری دارد .
همانطور که اگر در اینجا چراغی باشد که صد لامپ رنگی داشته باشد ، هر کدام نوری داشته باشد تا به شما بگویند : سبز ، دست رویش می گذاری! هرآیه ای نوری دارد اگرهرآیه در زندگی شما بیاید نوری درزندگی شما می آید وقتی چند آیه می آید چراغان میشود زندگی شما .هر چه چراغان تر باشد ترس وهراس کمتر می شود . ما چرا اینقدر می ترسیم ؟ چون چراغی بالای سرمان نیست .نور باشد ترس می رود .هرچه نوروروشنی بیشتر باشدترس انسان کمتر می شود . قران هم نور است هر چه این آیات درزندگی بیاید به همین دلیل می گوید : ألا إنّ اولیا ء الله لا خوف علیهم    " هیچ ترسی ندارند " چون زندگی آنها چراغان است اصلا نقطه تاریک ندارد ....

برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.

... درنگاه قران آدمها مثل چاه می مانند ؛ ظرفیت دارد واین ظرفیت را هم باید بدست بیاوریم ؛ بالقوه است و به بالفعل تبدیل شود با چه ؟ با تحمل ها . در وقت خشم و عصبانیت سعی کنیم تحمل کنیم . وقتی می ریزیم توی خودمان وسعت پیدا می کنیم و انسان شکل پیدامی کند ؛ شخصیت پیدا می کند تا اینکه عصبانیت خود را بیرون بریزد ، مثل این پشتی ؛ اگر این پشتی را بیرون بریزیم چیزی درآن نیست بغیر از شانه تخم مرغ ، کارتون و.....وقتی بیرون ریخته می شود ، این پشتی از شکل پشتی بودن خارج می شود ؛ دیگراین پشتی پشتی نیست ؛ چه ارزشی دارد؟ اینها همه زباله هستند و آشغال ، باید در سطل زباله ریخته شود ، با تمام اینها پشتی شکل پیدا می کند ؛ خشم و عصبانیت هم دقیقا همین کار را می کند وقتی بیرون بریزد زباله است و شما هم از شکل و شخصیت می افتید ووقتی فرو برده می شود : والکاظمین الغیظ قرا ن می گوید شما شکل پیدا می کنید ، شخصیت پیدا می کنید . باید از چیز های کوچک هم تمرین کنید ...

برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.

... یک کشاورز بذرش را در خاکستر نمی کارد ؛ در خاک می کارد ، در هر خاکی هم نمی کارد در خاک مساعد می کارد. حرف هم مثل بذر است . درهر جایی نمی کارند ، ما باید صلاحیت و لیاقت بینیم . این درس است : "نَحنُ نَقُصّ علیک"  یعنی تو هم یاد بگیر حرفهایت را با هر کسی در میان نگذار وقتی می بینی کششی ندارد و ارزش ندارد، لب فرو ببند، ساکت باش ، سخن نگو نَحنُ نَقُصّ علیک أحسن القصص زیباترین قصه ها را برای تو می گویم چون تو زیباترین هستی رفتارت ،کردارت ، گفتارت همه زیباست ، همۀ اینها پاداش آنهاست .
امیر المومنین علیه السلام می فرماید : می خواهی زیبا بشنوی ، با همسرت زیبا صحبت کن ، تو با پسرت ، با دخترت زیبا صحبت کن محترمانه صحبت کن ؛ تو اول زیبا صحبت کن زیبا سخن بگویید تا زیبا سخن بشنوید....

برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.

..... تمام هنر این قران این است که افکار بزرک و اندیشه های بزرگ سر راه بشر گذاشت . به آسمان فکرکن ، به کائنات فکر کن ، به خدا فکر کن ، نگو : " قل لله ثم ذرهم"اینها مال  خداست ،سپس اینها را رها کن ، این است که تو را بزرگ می کند .اینکه تو کوچکی به خاطر این است که دائم فکرت دنبال چیزهای کوچک است . بگذار فکرت رفعت پیدا کند ، سطح فکرت بالا بیاید . ببین تما م فکر و ذهن بچه چیست ؟ شما برای او باد کنک بخرید چه لذتی می برد ؟ چه رنجی می برد از نخریدن آن ؟اگراین بادکنک بترکد بغض می کند ! شما بچه های همان روز هستید . امروز خود شما وقتی به یاد آن روزها می افتید از رفتارخودتان شگفت زده نمی شوید ؟ من سر چه چیز هایی ناراحت می شدم ! سر چه چیزهایی خوشحال می شدم ! چراچیزهای کوچولومراخوشحال می کرد ؟ ! چرا امروز تعجب می کنید ؟؟؟

برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.

بانکی ها وقتی بخواهند بفهمند که یک اسکناس جعلی است یا اصلی .حرف شما را گوش نمی دهند ، حرف هیچ کس را گوش نمی دهند آنرا برابر نور قرار می دهند ؛ نور ماوراء بنفش ؛ هر چه نور بگوید . اگر نور بگوید جعلی است ولو تمام عالم بگوید اصلی است ، رئیس بانک ملی بگوید اصلی است، می گویند جعلی است . هر چه نور بگوید . "إنّا أنزلناه نوراً" این نور است  . هر چه دارید به قرآن عرضه کنید و این است که حقیقت ها رابرای شما روشن می کند و بر ملا می کند.  یکی از این منابع نور همین سوره مبارکه حضرت یوسف (ع) است که چه زیبا هم شروع می شود : "الر" .....

برای دانلود کردن اینجا کلیک کنید.

مختصر درباره ای از ما

مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)
مؤسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا (ع)

دسته بندی ها

حدیث هفته

حدیث 88

حضرت عیسى علیه السلام

إنَّ الحِکمَةَ نورُ کُلِّ قَلبٍ، وَالتَّقوى‏ رَأسُ کُلِّ حِکمَةٍ، وَالحَقُّ بابُ کِلّ خَیرٍ، ورَحمَةُ اللَّهِ بابُ کلِّ حَقٍّ، ومَفَاتِیحُ ذَلِکَ الدُّعاءُ وَالتَّضَرُّعُ وَالعَمَلُ، وکَیفَ یُفتَحُ بابٌ بِغَیرِ مفتاحٍ؟!

حکمت، روشنگر هر دلى، و خداترسى، سرآمد هر حکمتى است، و حق، درِ هر خیرى و رحمت خدا درِ هر حقّى است، و کلیدهاى آن، دعا و زارى و کردار (نیک) است، و چگونه درى بدون کلید، باز می‌‏شود؟!

تحف العقول

بایگانی